Profilaktyka i badania raka szyjki macicy Łomianki - Badania profilaktyczne, cytologia, diagnostyka, leczenie | NZOZ Łomianki

Dane telefoniczne

(+48) 500 010 700
(+48) 505 056 862 (porady płatne)
przychodnia@nzozlomianki.pl
rejestracja@nzozlomianki.pl

Adres

ul. Warszawska 31
05-092, Łomianki

Rejestracja

Profilaktyka i badania raka szyjki macicy Łomianki - Badania profilaktyczne, cytologia, diagnostyka, leczenie

Program kierowany jest do :

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.
 • kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.
 1. Etap podstawowy – cytologia
  Etap podstawowy to pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest realizowane w poradni ginekologiczno-położniczej
 2. Etap diagnostyczny
  Etap diagnostyczny polega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni cytologicznej. Po zbadaniu preparatu wynik jest przesyłany do poradni, która pobrała materiał do badania.
 3. Etap pogłębionej diagnostyki
  Jeżeli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, lekarz ginekolog-położnik stosuje odpowiednie leczenie lub kieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę wykonywaną w ramach Programu. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego: skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy

 • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);
 • wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r. ż.)
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego; duża liczba partnerów seksualnych; duża liczba porodów;
 • niski status społeczny i ekonomiczny; palenie papierosów;
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym;
 • infekcja HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie).

*opracowanie na podstawie materiałów opublikowanych przez NFZ

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Cennik publikowany jest tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zakład zastrzega sobie prawo do zmian powyższych cen.

Podziel się:
Ikona
usługi w ramach kontraktu z

Narodowym Funduszem Zdrowia

Ikona

Pakiety i programy zdrowotne

zindywidualizawane pakiety usług, promocja i profilaktyka zdrowia.