ul. Warszawska 31 05-092, Łomianki

Dane telefoniczne

Wizyty NFZ (+48) 500 010 700
Porady płatne (+48) 505 056 862
Rehabilitacja (+48) 509 758 338

Zapraszamy do umawiania wizyt na poradę płatna

Profilaktyka gruźlicy Łomianki - Badania na gruźlicę

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący. Zakażenie drogą powietrzną, zwane też zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, a więc związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywienie), pracy i wypoczynku.

Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie
immunosupresyjne np. w stanach po transplantacji, pylica płuc, leczenie sterydami, szybka utrata masy ciała.
Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo prowadzone leczenie chorego sprawia, że już po miesiącu pacjent przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.

Program kierowany jest do:
Osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

  • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
  • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Program realizują pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.

Programem mogą być objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki poz.

Na czym polega program
W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna. Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a następnie w razie potrzeby na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę, objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę, zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę, edukacja zdrowotną w zakresie informacji o źródłach i drogach zakażenia, czynnikach wpływających na  ryzyko zachorowania na gruźlicę, skutkach zdrowotnych i społecznych choroby, zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

* opracowanie na podstawie materiałów opublikowanych przez NFZ 

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Cennik publikowany jest tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zakład zastrzega sobie prawo do zmian powyższych cen.

Podziel się:
Ikona
usługi w ramach kontraktu z

Narodowym Funduszem Zdrowia

Ikona

Rehabilitacja

pakiety usług z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii