Porady telefoniczne | NZOZ Łomianki

Dane telefoniczne

(+48) 500 010 700
(+48) 505 056 862 (porady płatne)
przychodnia@nzozlomianki.pl
rejestracja@nzozlomianki.pl

Adres

ul. Warszawska 31
05-092, Łomianki

Rejestracja

Porady telefoniczne

  • NZOZ Łomianki zapewnia możliwość uzyskania informacji telefonicznej w zakresie udzielanych świadczeń medycznych oraz profilaktyki i promocji zdrowia, z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli kontaktu osobistego z właściwym pracownikiem medycznym.
  • Jednostka zdefiniowała dostępność godzinową możliwości kontaktu telefonicznego. Jest on określony przez godziny pracy poradni POZ
  • Zgłoszenie porady – teleporady pod numerem tel. 500 010 700 / 22 751 69 91 oraz innymi kanałami komunikacji

Wyłączenia z udzielania teleporady:

  • Brak zgody na udzielenie teleporady,
  • Wizyta pierwszorazowa,
  • Wydanie zaświadczenia
  • Zaostrzenie choroby przewlekłej,
  • Podejrzenie choroby nowotworowej,
  • Dzieci do 6 roku życia z wyłączeniem porady kontrolnej w trakcie leczenia.
Podziel się:
Ikona
usługi w ramach kontraktu z

Narodowym Funduszem Zdrowia

Ikona

Pakiety i programy zdrowotne

zindywidualizawane pakiety usług, promocja i profilaktyka zdrowia.